INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
KATEDRA STRATEGII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

zapraszają do wzięcia udziału w
interdyscyplinarnej konferencji naukowej
pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

pt. Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata

Kraków, 5 i 6 kwietnia 2018 r.

 

Koncepcja praw człowieka i ich ochrony podlega we współczesnym świecie ciągłym przeobrażeniom. Przyczyniają się do tego zachodzące aktualnie z dużą intensywnością zjawiska gospodarcze, polityczne i kulturowe. Wspomniane zmiany odczuwalne są na poziomie powszechnym, regionalnym i krajowym. Procesy te mają także niezwykle ważne znaczenie dla jednostki, wpływając na jej funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. Przedmiotem rozważań konferencji będą kwestie związane z konceptualizacją praw człowieka, dokonywanymi lub potencjalnymi naruszeniami tych praw oraz  problematyka związana z krajowymi i międzynarodowymi systemami ochrony praw człowieka. Organizatorzy mają nadzieję, iż będzie ona okazją do dyskusji nad obecnym stanem praw człowieka, a jej interdyscyplinarny charakter przyczyni się do większej integracji badaczy z kręgu nauk społecznych.

Organizatorzy konferencji zachęcają, aby propozycje wystąpień związane były z zagadnieniami badawczymi należącymi do następujących grup tematycznych:

  • obywatelskie i  polityczne prawa człowieka
  • prawa człowieka wobec zagrożeń związanych z rozwojem technologicznym
  • prawa człowieka w związku z ochroną bezpieczeństwa
  • prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
  • prawa człowieka  w sferze gospodarczej i socjalnej
  • prawa człowieka w kontekstach kulturowych
  • prawa człowieka trzeciej generacji

 

Wyróżnione obszary tematyczne w zamyśle organizatorów mają odpowiadać poszczególnym panelom dyskusyjnym, niemniej ustalenie ostatecznej listy paneli tematycznych nastąpi po upływie terminu zgłoszeń referatów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują panel studencki, podczas którego studenci będą mogli zaprezentować swoje projekty z zakresu tematów omawianych na konferencji. 

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, reprezentującego nauki prawne, polityczne i ekonomiczne, a ponadto przedstawicieli organów władzy publicznej, organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Organizatorzy zapraszają również do udziału przedstawicieli przedsiębiorców zainteresowanych rozwiązanymi prawnymi, które determinują ich działania gospodarcze, ale mają także konsekwencje społeczne, w tym znaczący wpływ na prawa człowieka